Cfarë është paga ?

Paga është sasia e të hollave dhënë si kompensim i punës së dhënë që zakonisht paguhet për muaj ose llogaritet si dhe paguhet në ditë,orë etj.Ndryshe paga merret edhe si të ardhurat mujore të nëpunësve dhe të punësuarve tjerë që për bazë nuk i kanë orët e punës por paguhen sipas marrëveshjes  mes  punëdhënësit dhe … Read more

Cfarë është Albfinance?

Albfinance është një website profesional, i pavarur, që merret me analiza e diskutime mbi çështjë dhe zhvillime të ndodhura më përpara apo të pritshme ekonomike që do të ndodhin në shqipëri ,rajon edhe më gjërë. Albfinance është një burim dhe mjet i rëndësishëm informimi ekonomik për biznesin, organizata jofitimprurëse, institute arsimore dhe organizma të huaja, sipërmarrës, … Read more