Ndryshimet e propozuara në paketën fiskale 2022

Pse paketat e reja fiskale ,kundërshtohen  në tërësi nga bisneset apo nga grupe të caktuara të interesit? Sa herë që përgatiten paketat e reja fiskale në Shqipëri,apo edhe në vendet e ballkanit kemi një rishikim në rritje të tatimeve,taksave. Kjo gjë është e pashmangshme pasi në mënyrë direkte apo indirete preken sektorë të ndryshme të … Read more