Cfarë është Albfinance?

Albfinance është një website profesional, i pavarur, që merret me analiza e diskutime mbi çështjë dhe zhvillime të ndodhura më përpara apo të pritshme ekonomike që do të ndodhin në shqipëri ,rajon edhe më gjërë.
Albfinance është një burim dhe mjet i rëndësishëm informimi ekonomik për biznesin, organizata jofitimprurëse, institute arsimore dhe organizma të huaja, sipërmarrës, drejtues, punonjës, profesionistë, mësues, studentë apo edhe thjesht të pasionuarit e ekonomisë.
Këtu do të gjeni analiza rastesh të ndryshme ,  opinione dhe këshilla bazuar në fakte dhe burime të sakta informacioni.
Albfinance  sjell të rejat më të fundit nga legjislacioni fiskal, politikat monetare e ndjekura dhe efektet e tyre në ekonominë shqiptare e të cdo individi në Shqipëri.
Albfinance gjithashtu do të ofrojë për lexuesit e saj,opsione apo llogaritës të ndryshëm për ta bërë sa më të thjeshtë,të kuptueshëm dhe të përcjellë infomacionin sa më të saktë tek individi apo kushdo tjetër.
Për cdo paqartësi,apo informacion dhe rast ju lutem na kontaktoni në adresët e mëposhtme:

Email: info.albfinance@gmail.com

Leave a Comment