Konvertues Valute

Konverto LEK ne valuta te ndryshme, perfshire Dollarin Amerikan, Euro, Paundin Britanik, Franga Zvicerane, Jeni Japonez etc…

Konverto Shumen

ne

Rezultati

Rezultati i Konvertimit

Grafiku 1 Vjetor i Ecurise se Monedhes