Cfarë është paga ?

Paga është sasia e të hollave dhënë si kompensim i punës së dhënë që zakonisht paguhet për muaj ose llogaritet si dhe paguhet në ditë,orë etj.Ndryshe paga merret edhe si të ardhurat mujore të nëpunësve dhe të punësuarve tjerë që për bazë nuk i kanë orët e punës por paguhen sipas marrëveshjes  mes  punëdhënësit dhe punëmarrësit.Paga e personave zakonisht i nënshtrohet tatimeve shtetërore duke i përcaktuar si e ardhur(Të ardhura nga puna) dhe në disa shtete në bazë të saj llogariten pagesa edhe parapagime të ndryshme si për shembull:

-sigurimi shëndetësor
-sigurimi i papunësisë
-sigurimi personal etj.

Me paga në administratën tatimore nënkuptohet kompensimin financiar dhe lloje te tjera të kompensimit:

-përfshirë mallrat,
-favoret,
-shërbimet,
-shkëmbimet ne natyrë,
të paguara në lidhje me punësimin në një shtet.Pagat i klasifikojmë me termin Paga Bruto dhe Paga Neto

test

Leave a Comment