Taksitë dhe Urbanët përjashtohen nga fiskalizimi.

A duhet te Fiskalizohen taksitë dhe autobuzët brenda vendit?! Që prej datës 20.01.2020  në Shqipëri është futur në fuqi ligji nr. 87 në vitin 2019 “Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit” ku çdo bisnes  pavarësisht formës juridike të tij,xhiros apo llojit është i detyruar që të zbatoje ligjin për lëshimin e faturës elektronike, … Read more

Çfarë është Fiskalizimi ?

Në Shqipëri që prej datës 20.01.2020 është futur në fuqi ligji për “PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT” ku çdo bisnes  pavarësisht formës juridike të tij,xhiros apo llojit është i detyruar që të zbatoje ligjin. Kemi raste përjashtimore vetëm atëhere kur ; Për prodhuesit bujqësorë, që janë ose jo subjekte të skemës së … Read more

Ndryshimet e propozuara në paketën fiskale 2022

Pse paketat e reja fiskale ,kundërshtohen  në tërësi nga bisneset apo nga grupe të caktuara të interesit? Sa herë që përgatiten paketat e reja fiskale në Shqipëri,apo edhe në vendet e ballkanit kemi një rishikim në rritje të tatimeve,taksave. Kjo gjë është e pashmangshme pasi në mënyrë direkte apo indirete preken sektorë të ndryshme të … Read more